Ford Ranger Teh Tarik Day

Location / Venue Ang Trading Muar


Date / Time 03 May 2019 - 04 May 2019


Ford ranger roadshow at Ang Trading Muar, Johor